Statik

Statik

V databázi evidujeme 25 těchto strojů

Statik je stavební inženýr, který nabízí služby ve statice stavebních konstrukcí. Statik navrhuje a posuzuje nosné konstrukce a konstrukční postupy s odpovídajícími požadavky. Statický výpočet je výsledek, který nabízí stavební inženýr.