Geodét

Geodét

V databázi evidujeme 1 těchto strojů

Geodét neboli zeměměřič je odborný pracovník zabývající se měřením v terénu a výpočty získanými souřadnicemi. Geodét nabízí také geometrický plán a vytyčení hranic pozemků. Zeměměřič pracuje s totální stanicí, která měří a registruje měřené hodnoty vodorovných, výškových úhlů, vzdálenost a její přepočet na souřadnice.