Dampr

Dampr

V databázi evidujeme 5 těchto strojů

Kloubové dampry patří mezi jedny z novějších strojů využívaných ve stavebnictví a v důlním průmyslu. Poptávka po kloubových damprech se zvýšila zejména v posledních dvaceti letech. Kloubové dampry se používají jako efektivní přepravní prostředek písku, zeminy, kamení a štěrku. Užití kloubových damprů je vhodné především tam, kde je potřeba převézt větší objem materiálu v náročném terénu a za co nejkratší dobu. V takové situaci má damper výhodu před ostatními stroji.

Kloubový dampr se skládá z přední tahačové části, která je kloubem spojena s nákladovou zadní částí. Novým trendem ve vývoji jsou dampry s plně odpruženými nápravami (tzv. full suspension), které dosahují při stejném zatížení a objemu naloženého materiálu vyšších přepravních rychlostí a tím i vyšší produktivity.