M.P.M. PLOŠINY

Výstaviště 405/1+420 603 420 548
miladasmejkalova@seznam.cz
http://www.mpmplosiny.wz.cz