KROSMA stav s.r.o.

Poděbradova 1442/109
Ostrava
702 00
Česká republika
28644832
CZ28644832
+420 595 002 020
k.krosma@seznam.cz
www.krosmastav.cz
  • Rypadla

    Rypadla

  • Rypadla

    Pásové rypadlo ZEPPELIN 35

    Pásové rypadlo ZEPPELIN 35

    Poptat stroj